Livsopphaldssatsar for saker før 1.juli 2014

Matematiske symbol

Livsopphaldssatsar for deg som:

 •     Har trekk i lønn eller trygd
 •     Har fått teke pant i bankkonto eller andre formuesgode
 •     Blir skattemotrekna (ubetalte krav hos oss blir dekkja ved hjelp av skattepengar til gode)

Vaksne

Livsopphald månadleg sum

Einslege 

  7 713 kr

Ektefelle/samburar samla

13 060 kr

Ektefeller/sambuar enkeltvis 

  6 530 kr

   

Barn

Livsopphald månadleg sum

0-5 år (barn som ikkje har blitt 6 år) 1 930 kr
6-10 år 2 490 kr
11-17 år 3 165 kr


Livsopphaldssatsar for deg som har ei gjeldsordning

Vaksne

Livsopphald månadleg sum

Einslege 

10 715 kr

Ektefelle/samburar samla

19 824 kr

Ektefeller/sambuar enkeltvis

9 912 kr

   

Barn

Livsopphald månadleg sum

0-5 år (barn som ikkje har blitt 6 år) 1 930 kr
6-10 år 2 490 kr
11-17 år 3 165 kr

Andre satsar vi bruker i saksbehandlinga og som vil ha tyding for berekninga

 • Barnetrygd - Sats for barnetrygd er kr 970 i månaden per barn (vanleg sats) og blir inn rekna som ein del av det samla inntektsbiletet (du treng ikkje dokumentere dette).
 • Barnebidrag -
  - Inntekt - Dersom du mottek barnebidrag frå forelder som ikkje bur saman med barnet, eller har redusert samvær vil dette reknast inn som ein del av den samla inntekta.
  - Utgift - Dersom du ikkje bur saman med barnet og betaler barnebidrag vil dette reknast som ei utgift.

  Dokumentasjon på barnebidrag?
  Er det ein privat avtale mellom dykk på barnebidrag så må dette dokumenterast.
  Dersom dette blir handtert gjennom NAV treng du ikkje dokumentere.
 • Barnepensjon - Regnes også inn som ein del av den samla inntekta di (du må dokumentere dette).
 • Samvær - Bor du ikkje saman med barnet ditt, men har samvær?
  Legg ved samværsavtale som dokumentasjon.
  Samvær blir trekt frå som ei utgift etter satsane under.

  Har du fleire enn to barn? Frå og med barn nummer tre, trekkjer vi frå 20 % på samværssatsen for det tredje barnet, og eventuelt fleire barn du har ut over dette.
  Dette har berre tyding for utrekninga i saka di hos oss og har ikkje noko å gjere med bidragsavtale eller samværsavtale.

Samværssatsar

Barnet sin alder

 

   0-5 år 

  6-10 år

 11-14 år

 15-18 år

Mindre samvær enn samværsklasse 1

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Samværsklasse 1
(2-3 netter per månad)

198kr

285 kr

344 kr

403 kr

Samværsklasse 2
(4-8 netter per månad) 

655 kr 

943 kr 

1 139 kr

1 136 kr

Samværsklasse 3
(9-13 netter per månad)

926 kr 

1 315 kr

1 589 kr

1 864 kr

Samværsklasse 4
(14-15 netter per månad) 

1 147 kr 

1 651 kr

1 994 kr

2 34 kr

Kontakt oss