2. Lag oversikt over inntekter og utgifter

Kakediagram

Oversikt som kalkulerer ferdig for deg

Fyll ut oversikta - og den kalkulerer ferdig for deg kor mykje du har igjen etter utgifter på ein månad:
Enkel økonomisk oversikt

Kva er vitsen med å lage ei oversikt?

Ei slik oversikt kan hjelpe deg til å forstå betre kva du bruker pengane dine på, slik at du kan tilpasse utgiftene dine. Særleg viktig blir dette dersom du mottek arbeidsavklaringspengar (AAP), som blir utbetalte kvar 14 dag.

TIPS: Mang nettbanker har innebygd økonomioversikt, desse kan vere til god hjelp.
Dei fortel deg akkurat kva du bruker pengar på, både i detaljar, men også på større utgiftsgrupper.


Neste trinn -3. Gjer økonomien din romslegare

Kontakt oss