Kva krav krev vi inn

k

 1. Kinoavgift

  Les mer om Kinoavgift

t

 1. Tilbakebeit av tilskot til forretningsutvikling § 1-6
 2. Tilbakebetaling av tilskot til forretningsutvikling §10
 3. Tilbakebetaling av tilskot til produksjonar § 1-13
 4. Tilbakebetaling av utbetalt tilskot
 5. Tilbakebetaling av midlar Norsk senter for utviklingsarbeid (Norec)
 6. Tilbakebetaling av tilskot - Konkurransetilsynet
 7. Tilbakebetaling av tilskot til produksjonar § 1-12
 8. Tilbakebetaling av tilskot
 9. Tilbakebetaling - UD
 10. Tilleggsavgift

  Les mer om Tilleggsavgift

 11. Tilleggsavgift - Kartverket
 12. Tilskot til NPE

  Les mer om Tilskot til NPE

 13. Tinglysingsgebyr - Kartverket
 14. Tvangsbot barnelova
 15. Tvangsmulkt – finansieringverksemdloven
 16. Tvangsmulkt – forsikringsarbeidslova
 17. Tvangsmulkt - havressurslova
 18. Tvangsmulkt – IKT-løsninger
 19. Tvangsmulkt - marknadsføringslova
 20. Tvangsmulkt – obligatorisk tenestepensjon
 21. Tvangsmulkt - plan og bygningslova
 22. Tvangsmulkt Sysselmannen
 23. Tvangsmulkt – verdipapirhandellova
 24. Tvangsmulkt - Apoteklova
 25. Tvangsmulkt - Arbeidsmiljølova
 26. Tvangsmulkt - Datatilsynet
 27. Tvangsmulkt - Forureiningslova
 28. Tvangsmulkt - Fritids- og småbåt
 29. Tvangsmulkt - Kringkastingslova
 30. Tvangsmulkt - Legemiddellova
 31. Tvangsmulkt - Medieeigarskapslova
 32. Tvangsmulkt - Minerallova
 33. Tvangsmulkt - Produktkontrollova
 34. Tvangsmulkt - Skipssikkerheitslova
 35. Tvangsmulkt - Statistisk Sentralbyrå