Årsavgift

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Tvangsinnkrevjing

1. Varsel om innkrevjing

Bilde

2. Varsel om utleggsforretning

Bilde

3. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Årsavgiften er avvikelt og erstattet av trafikkforsikringsavgift, men tidligere ikke betalte årsavgifter kreves inn av oss.

Hvis du ønsker å klage på ileggelsen av kravet, kan du sende klage til oss, men det er Skatteetaten ved seksjon Brukerkontakt i Steinkjer som behandler dette. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra behandler av søknaden.

Årsavgift for motorvogn er eit krav vi har mogelegheit til å skattemotregne.

Aktuelle lovheimlar

-årsavgift, jf. Skattebetalingslova § 14-1, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

  • Ettergjeving

    At den du skylder penger til (kreditor) sletter heilt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss