Deltakaravgift til konkurranserettskonferanse

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Dersom du har delteke på den årlege konkurranserettskonferansen må du betale deltakaravgift. SI har ansvaret for å krevje inn deltakaravgift til konferansen.

Kontakt oss