Dokumentavgift

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Dokumentavgift er ei avgift som staten tar når du skal tinglyse eit dokument som gjeld kjøp/sal av ein eigedom. Det er den som krev tinglysing av eit dokument som må betale dokumentavgifta. Vanlegvis er dette ein meklar eller ein advokat, men dersom dei ikkje betaler avgifta, er det den som kjøper eigedommen som må betale beløpet (han er solidarisk ansvarleg).

Dersom du ønskjer å søkje om ettergjeving eller klage på ilegging av kravet, er det Kartverket som behandlar dette. Innkrevjinga blir ikkje stansa under behandlinga av søknaden før vi tar i mot anna beskjed frå Kartverket.

Aktuelle lovheimlar

-ilagd dokumentavgift, jf. dokumentavgifslova § 5 første ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

SI-lova § 8

Relaterte spørsmål og svar

 • Eg har betalt, korfor stansar dere ikkje innkrevjinga?

  Dette kan vere fordi vi ikkje hadde registrert betalinga di då fakturaen eller kravbrevet vart sendt ut.

  Logg inn på Din side for å sjå om betalinga er registrert no eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Ordbok

 • Ettergjeving

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter heilt/delvis gjeld eller renter.

 • Solidarskyldnar

  Skyldnar som saman med ein eller fleire andre er medansvarleg i til dømes ei gjeld eller eit lån.

Kontakt oss