Finanstilsynsavgift 2009

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Tvangsinnkrevjing

1. Varsel om innkrevjing

Bilde

2. Varsel om utleggsforretning

Bilde

3. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Finanstilsynet kontrollerar ulike institusjonar som nemnd i finanstilsynslova. Desse må betale ei årleg avgift som skal dekke utgiftene ved tilsynet. Dersom kravet ikkje vert betalt innan fristen, kan det kome på renter. Avgift vert ilagd ein gang per år. Avgifta kan bli ilagd både ei verksemd eller ein privatperson.

Dersom du ønskjer å søkje om ettergjeving eller klage på ilegging av kravet, er det Finanstilsynet ved administrasjonsavdelinga som behandlar dette. Innkrevjinga blir ikkje stansa under behandlinga av søknaden før vi mottar beskjed frå Finanstilsynet.

Finanstilsynsavgift er eit krav vi har muligheit til å skattemotrekne.

Aktuelle lovheimlar

-ilagd avgift, jf. finanstilsynslova § 9, fjerde ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

 • Eg har betalt, korfor stansar dere ikkje innkrevjinga?

  Dette kan vere fordi vi ikkje hadde registrert betalinga di då fakturaen eller kravbrevet vart sendt ut.

  Logg inn på Din side for å sjå om betalinga er registrert no eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

Ordbok

 • Ettergjeving

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter heilt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss