Kinoavgift

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

I følgje forskrift om film og videogram § 1-3, skal kinoar betale ei kinoavgift til staten. Norsk filminstitutt bereknar kinoavgifta basert på netto omsteningstal frå kinoen. Satsen for kinoavgifta blir fastsett årleg i statsbudsjettet. Avgifta blir kravd inn kvartalsvis.

Aktuelle lovheimlar

SI-lova § 8

SI-lova§ 4

SI-lova § 7

Kontakt oss