Dette kan du gjere på nettsida

Dersom somme gjer skade på miljøet, for eksempel forureinar miljøet eller øydelegg miljøet eller øydelegg kulturminne, kan Sysselmannen på Svalbard fatte vedtak om miljøerstatning. Pengane som blir kravde inn går direkte til Svalbards miljøfond. Fondet blir brukt til tiltak på Svalbard som har som formål å verne miljøet.

Aktuelle lovheimlar

Svalbardmiljølova § 95

Svalbardmiljølova § 95 fjerde ledd, jf. tvangsfullbyrdelseslova § 7-2 bokstav e

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova§ 4

SI-lova § 7

SI-lova § 8

Kontakt oss