Mislighalde lån Husbanken

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Tvangsinnkrevjing

1. Varsel om innkrevjing

Bilde

2. Varsel om utleggsforretning

Bilde

3. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Husbanken kan gi startlån og grunnlån til bustad. Dersom du misligheld lånet hos Husbanken krev SI inn lånet på vegnar av Husbanken.

Det spring forseinkingsrente på den delen av lånet som er misleghalden. Dersom du betaler deg ajour på lånet, vil Husbanken trekkje lånet tilbake frå SI - og du vil følgje den opphavelege tilbakebetalingsplanen din.

Aktuelle lovheimlar

SI-lova § 8

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

Tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav g

-eksigibelt gjeldsbrev, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav a

Kontakt oss