Refusjon av utgifter - Konkurransetilsynet

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Konkurransetilsynet krev refusjon for utgiftene sine knytte til reiser og andre utgifter i samband med foredrag.

Kontakt oss