Restkrav Husbanken

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Husbanken kan gi startlån og grunnlån til bustad. Når du inngår avtale med Husbanken om lån, så får Husbanken pant i bustaden din. Dersom lånet ikkje blir fullt oppgjort etter sal av bustaden, så krev SI inn restkravet.

Aktuelle lovheimlar

SI-lova § 8

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova § 7

-eksigibelt gjeldsbrev, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav a

Tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav g

Kontakt oss