Tilbakebetaling av utbetalt tilskot

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Dersom det er gitt tilskot etter forskrift om tilskot til audiovisuell produksjon og det skjer brot på vilkåra i forskrifta eller tildelingsbrev, kan Norsk filminstitutt krevje heil eller delvis tilbakebetaling av utbetalt tilskot.

Aktuelle lovheimlar

SI-lova § 8

SI-lova§ 4

SI-lova § 7

Kontakt oss