Tilskot til NPE

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

4. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Den som utanfor den offentlege helse- og omsorgstenesta yter helsehjelp , skal melde frå og yte tilskot til NPE for å dekkje erstatning for pasientskadar valda utanfor den offentlege helse- og omsorgstenesta, samt bidrag til drifta. NPE treffer vedtak om kven som er tilskotspliktig og fastset tilskotet.

Aktuelle lovheimlar

SI-lova § 7

SI-lova§ 4

SI-lova § 8

Pasientskadelova § 8

Kontakt oss