DSB - Overtredelsesgebyr - Sivilbeskyttelsesloven

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

DSB har fullmakt til å gi den som overtre særskilte føresegner i sivilbeksyttelsesloven eit brotsgebyr.

Aktuelle lovheimlar

Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e

SI-lova§ 4

Sivilbeskyttelseslova § 36

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova § 8

Kontakt oss