Lovbrotsgebyr - dekkmerking

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde
Kravbeløp + 50%

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Lovbrotsgebyr kan giast dersom nokre på vegner av utsalsstaden av dekk forsettleg eller uaktsamt overtre føresegnene om energimerking.

Aktuelle lovheimlar

Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e

SI-lova§ 4

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova § 8

Merkelova § 10, jf. forskrifta om energimerking mv. av nye personbilar § 4

Kontakt oss