Lovbrotsgebyr - Elsertifikatlova

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Kraftprodusentar som byggjer ut fornybar kraftproduksjon blir gitt elsertifikat per megawatt-time elektrisitet som blir produserte. Ved brot på elsertifikatlova kan NVE i mange tilfeller gi eit lovbrotsgebyr.

Aktuelle lovheimlar

Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e

SI-lova § 7

SI-lova§ 4

Elsertifikatlova § 26

SI-lova § 8

Kontakt oss