Lovbrotsgebyr - energimerking biler

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde
Kravbeløp + 50%

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Lovbrotsgebyret blir gitt dersom nokre på vegner av utsalsstaden forsettleg elelr grovt uaktsamt bryt føresegna om energimerking. Einkvar som utstillar nye personbilar på ein utsalsstad, skal før utstillinga startar, setje på eit energimerke klart synleg på eller i nærleiken av kvar enkelt bil.

Aktuelle lovheimlar

Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e

SI-lova§ 4

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova § 8

Merkelova § 10, jf. forskrifta om energimerking mv. av nye personbilar § 4

Kontakt oss