Lovbrotsgebyr folkeregisterlova

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Folkeregisteret omfattar nøkkelopplysingar om alle personar som er eller har vore busett i Noreg. Her melder du flytting, at du gifter deg eller dødsfall, endrar namn og bestiller attestar.
 
Du kan bli i lagt lovbrotsgebyr av Skattetaten dersom du ikkje svarer når Folkeregisteret spør deg etter folkeregisteropplysingar. Les meir om dette på skatteetaten.no 

Aktuelle lovheimlar

Folkeregisterlova § 12-1

SI-lova § 8

SI-lova§ 4

Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss