Sakskostnadar i benefiserte saker

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Dette er sakskostnadar som ein av partane i ei rettssak er dømt til å betale. Utgiftene til rettsaka er heilt eller delvis dekka av det offentlege (fri rettshjelp) og den eine parten er dømt til å dekkje utgiftene det offentlege har hatt til den andre parten.

Kravet forfell til betaling to veker etter offentleggjering av dommen. Etter betalingsfristen vil det kome på forseinkingsrente.

Sakskostnadar i benefiserte saker er eit krav vi har muligheit til å skattemotrekne.

Aktuelle lovheimlar

-rettskraftig dom/kjenning, jf tvangsfullføringslova § 4-1 annet ledd bokstav a

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

 • Eg har betalt, korfor stansar dere ikkje innkrevjinga?

  Dette kan vere fordi vi ikkje hadde registrert betalinga di då fakturaen eller kravbrevet vart sendt ut.

  Logg inn på Din side for å sjå om betalinga er registrert no eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

Ordbok

 • Ettergjeving

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter heilt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss