Tvangsmulkt - Legemiddellova

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Dersom nokon bryt legemiddellova eller førskriftene til den, gir Statens legemiddelverk pålegg om at dette blir retta opp. Dersom pålegget ikkje blir fulgt, kan Statens legemiddelverk påleggje tvangsmulkt.

Tvangsmulkta kan vere eit eingongsbeløp eller ei laupande mulkt som dei gir til den som mottar pålegget, til dømes useriøse aktørar innan helsekostbransjen.

Dersom du ønskjer å søke om ettergjeving eller klage på pålegging av kravet, er det Statens legemiddelverk som behandlar det. Innkrevjinga blir ikkje stansa under behandlinga av søknaden før vi mottar anna beskjed frå Statens legemiddelverk .

Aktuelle lovheimlar

-pålegg om tvangsmulkt, jf. legemiddellova § 28, femte ledd

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

 • Eg har betalt, korfor stansar dere ikkje innkrevjinga?

  Dette kan vere fordi vi ikkje hadde registrert betalinga di då fakturaen eller kravbrevet vart sendt ut.

  Logg inn på Din side for å sjå om betalinga er registrert no eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

Ordbok

 • Ettergjeving

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter heilt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss