Tvangsmulkt - plan og bygningslova

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Direktoratet for byggkvalitet kan fastsetje tvangsmulkt for å få gjennomførd pålegg som er gitt, innan ein særskild meld tidsfrist.

Aktuelle lovheimlar

Tvangsfullføringseslova § 7-2 bokstav d

SI-lova§ 4

Ilegging - plan- og bygningslova § 29-7b

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova § 8

Kontakt oss