-årsavgift, jf. Skattebetalingslova § 14-1, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss