Avgjerd om lovbrotsgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter havressurslova paragraf 59 tredje ledd jf. -tvangsfullføringslova paragraf 7-2 bokstav e

Avgjerd om lovbrotsgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter havressurslova paragraf 59 tredje ledd jf. -tvangsfullføringslova paragraf 7-2 bokstav e

Kontakt oss