-eksigibelt gjeldsbrev, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav a

Kontakt oss