-eksigibelt gjeldsbrev/rettskraftig dom, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav a, tvangsfullføringslova § 4-1 andre ledd bokstav a

Kontakt oss