-føreskrift om overgangsreglar om betaling av eigenandelar i saker om fri rettshjelp av 01.08.03 nummer 988 § 9, jf. tvangsfullføringslova § 7–2 bokstav e

Kontakt oss