-ilagd avgift, jf. finanstilsynslova § 9, fjerde ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss