-ilagd brotsgebyr, jf. vassressurslova § 60a andre ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss