-ilagd forseiningsgebyr, jf. regnskapslova § 8-3 fjerde ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7–2 bokstav e

Kontakt oss