-ilagd forseinkingsgebyr, jf. regnskapslova § 10-3, jf. føreskrift om overgangsreglar til reglar om ettergiving og tvangsinnkrevjing av forseinkingsgebyr i rekneskapslova av 02.10.2001 nr. 1132 § 4, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss