-ilagd gebyr, jf. burettslagslova § 6-16 fjerde ledd, jf. føreskrift om registreringsgebyr for BRL-andel av 12.06.2006 nr. 623 § 1, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss