-ilagd gebyr, jf. NIS-loven § 5, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss