-ilagd gebyr, jf. rettsgebyrlova § 3 tredje ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss