-ilagd gebyr, jf. sjølova § 11, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss