-ilagd gebyr, jf. skipssikkerhetslova § 48 første ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss