-ilagd gebyr jf. vallova § 15-11, 3. ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss