-ilagd gebyr, jf. vegtrafikklova § 38 andre ledd, jf. tvangsfullfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss