-ilagd gebyr/tvangsmulkt, jf. lotterilova § 14d første ledd, jf. Tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss