-ilagd renter, jf. dokumentavgiftslova § 2, jf. føreskrift om dokumentavgift av 16.12.1975 nr. 1 § 1-2, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss