-ilagd tvangsmulkt, jf. medieeigarskapslova § 14, 3. ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav d

Kontakt oss