-krav på tilbakebetaling av utdanningsstøtte, jf. utdanningsstøttelova § 11, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss