-kringkastingsavgift og tilleggsavgift, jf. kringkastingslova § 8-4 tredje ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss