-pålegg om mulkt, jf. el-tilsynslova § 13, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav d

Kontakt oss