-pålegg om tvangsmulkt, jf. legemiddellova § 28, femte ledd

Kontakt oss