-pålegg om tvangsmulkt, jf. produktkontrollova § 13

Kontakt oss