-regressvedtak, jf. valdsoffererstatningslova § 17 første ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss