-rettsgebyr, jf. rettsgebyrlova § 3 tredje ledd, jf. rettsgebyrføreskrift av 15.02.1983 nr. 86 § 3-4, jf. tvangsfullføringslova 7-2 bokstav e

Kontakt oss