-rettskraftig dom, jf. tvangsfullføringslova § 4-1 andre ledd bokstav a

Kontakt oss