-rettskraftig dom/kjenning, jf tvangsfullføringslova § 4-1 annet ledd bokstav a

Kontakt oss